Lansare proiect „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor- Drobeta VELOCITY”

Social

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a încheiat contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,pentru proiectul ”Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor- Drobeta VELOCITY”,cod SMIS 128839, în cadrul Regio- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operațiunea 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 7.980.689,08 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 7.694.644,76 lei.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, prin dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul descongestionării traficului, al reducerii nivelului de poluare în zonele centrale, urmărind totodată creşterea calităţii vieţii per ansamblu.
Obiectivele specifice:

  1. Dezvoltarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilităţii durabile, reducerea emisiilor GES,
    diminuarea poluării şi a zgomotului urban în Municipiul Drobeta Turnu Severin.
  2. Reducerea emisiilor de CO2 cu: 1,5%, pentru anul 2021 (anul estimat de finalizare a implementării proiectului).
    Data de începere a perioadei de implementare 18.12.2018
    Data de finalizare a perioadei de implementare 30.11.2021

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.