Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaţionale la Şcoala gimnazială Regele Mihai I

Social

Programul Operational Regional 2014 – 2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene Organism lntermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Unitatea Administrativ Teritorială Drobeta-Turnu Severin, în calitate de beneficiar lansează proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Regele Mihai I”, cod SMIS 121184.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 10: Îmbunatăţirea infrastructurii educaţionale, Operaţiunea 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Obiectivul general al proiectului sus-menţionat îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării Şcolii gimnaziale Regele Mihai I, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, prin:

– reabilitarea şi modernizarea corpurilor de clădire în care funcţionează Şcoala gimnazială Regele Mihai I, inclusive modernizarea utilităţilor, având ca scop principal îmbunătăţirea activităţilor şcolare;

– dotarea cu echipament IT şi dotarea cu mobilier adecvat desfăşurării activităţii şcolare. Valoarea totala a proiectului este de 2.659.965,81, valoarea nerambursabila reprezentand suma de 2.402.482,29 lei. Proiectul se desfăşoară între 10.03.2018 şi 31.12.2022. In prezent echipa de implementare a demarat procedura pentru amplasarea panoului temporar care va asigura vizibilitatea proiectului pe toata durata de implementare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.