Anunt Concurs Directia patrimoniu 16 – 19.12.2019

Social

UAT municipiul Drobeta Tumu Severin, cu sediul in Drobeta Tumu Severin, judetul Mehedinti, str.Mr.Averescu nr.2, organizeaza concurs de recrutare in perioada 16 – 19.12.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: -inspector cl. I, grad debutant – Serviciul licitatii,contracte,executari silite

Conditii de participare la concurs: – inspector cl. I, grad debutant -1 post – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu.1 stiintelor econornice; – fara vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei municipiului Drobeta Tumu Severin in perioada 16 -19.12.2019 astfel: – proba scrisa- 16.12.2019 -ora 10,00. – interviul – 19.12.2019 -ora 10,00. Dosarele de inscriere se depun la Directia resurse umane-administrativ, cam.SOC din cadrul Primariei Municipiului Drobeta Tumu-Severin, strada Maresal Averescu nr. 2, telefon 0252/314379 interior 108, email: personal@primariadrobeta.ro, persoana de contact Barbulescu Simona – consilier cl. I, grad superior, in termen de 20 de zile incepand cu data de de 12.11.2019 pana la data de 02.12.2019.

Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine la Directia resurse-umane-administrativ din cadrul Primariei municipiului Drobeta Tumu Severin, cam.SOC si la numarul de telefon 0252/314379, int. 108.

BIBLIOGRAFIE

1. OUG nr. 57/05.07.2019 – Privind Codul administrativ – Partea a III-a „Administratia Publica Locala” 2. OUG nr. 57/05.07.2019 – Privind Codul administrativ – Partea a V-a” Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrative-teritoriale ” 3. OUG nr. 57/05.07.2019- Privind Codul administrativ- Partea a VI-a ” Statutul functionarilor publici ” 4. Carta Intemationala a Drepturilor Omului 5. Constitutia Romaniei.

FI$A POSTULUI r. ….. . 6. Atributiile postului: 7.asigura evidenta tuturor locurilor de parcare de pe domeniul public al UAT. 8.intocmeste si introduce in baza de date, datele titularilor de abonamente/ contracte. 9.elibereaza abonamente de parcare pentru zona centrala si cartierele municipiului, in baza actelor prezentate de contribuabil; – raspunde de corectitudinea procesari datelor si a documentelor, a informatiilor si raportarilor fumizate precum si de conformitatea cu prevederile legale; – intocmeste urmatoarele tipuri de documente; informari , referate, raspunsuri pentru cererile sau sesizarile cetatenilor, inventarul locurilor de parcare si alte documente specifice activitatii; raspunde de rezolvarea in termen legal a corespondentei primite; arhiveaza documentele rezultate in cadrul exercitarii sarcinilor de serviciu, pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic al unitatii si Instrnqiunilor de aplicare a Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996; asigura respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor ce intra In sfera de activitate a serviciului; studia:z;a legislatia referitoare la intocmirea contractelor de inchiriere, concesiune si superftcie precum si alte materiale de specialitate; analizeaza, stabileste si 1nainteaza In timp util sefului de serviciu necesarul de formulare aferent activitatii desfasurate; respecta cerintele sistemului de management implementat ; respecta procedurile operationale conform OSGG 400/2015; respecta cerintele de colectare selectiva a de$eurilor in conformitate cu prevederile Legii 132/201 O; respecta Codul de conduita etica al primariei; Responsabilitati SSM-conform Legii 319/2006 .- $ nu avire profesionala atat propria persoana, cat i un alte a; expune persoane la peri c c are ol po de t a fi cci afe den ct t at are e de sau actiu imboln nile i alte ore ore m jloa e e ma$inile, de hipamen produ ul aparatu ind tie; sa trans inapo ut m sa u c l port tilizeze zeze $ c ct i c c ra, uneltele, sa su u omisi bstantele ie u a nile peri ordat c sale $i, in uloase, t dupa e impul chi ut proc lizare, pamentele esulu sa i de de il ea ul din des ina funq pen idual une, ru de la pro pastrare modif eq ; i i sau c edeze sa il ct la puna c s oa la er loc t t iv t t t i area, c s h mbarea sau i sa inlat rarea arbi nu rara ieze pro a instalat t ilor c di ehni spozit e $i ivelor c ladir t de se lor, cur $i ita sa te u propr i lizeze ii, in ore spec a ial es c e ale d ma$ sposi i c i nilor, ive ; aparaturii, unel u telor, sa c i omunic t e im c c i ti c ct c t i t mot edia dente, t ve pre in um angajatorulu emeia $i e or i sa e o $ilsau defi lu onsidere c enta rator a s i s n lor peri emelor desemnat de ol,pentru i proteq se orice e r ; s i itu tatea atie $i de sanata mun t c ea a re care au i t t c u c cu sa desp lucra e e oopereze torii posibila sani u real ari, angaja pen zarea ru orul ori pro e aror $ilsau tia u masuri sana l at sau ratorii $i se erinte uri desemnat d atii spuse lu , a ra de at t or a lo mp re ; a nspe es e ne orii de esar, mun pentru a $ c c torilor, a c cci i t c c c ic uc ci c i t i i t c i t c i t i t ct c c i i a nsp fa c t t t c t ii c t c t i r sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, ‘in domeniul sau de activitate ; indeplineste si alte sarcini stabilite de conducere.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.