Județul Mehedinți: Prezentare

Divertisment

Suprafața: 4.933 kmp; Numărul orașelor și municipiilor: 5, din care două municipii – Drobeta Turnu Severin și Orșova; Numărul comunelor: 61; Numărul satelor: 344.

Județul Mehedinți este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng al Dunării, la ieșirea fluviului din defileu. Se învecinează cu județele Caraș-Severin la vest, Gorj la nord, Dolj la sud-est și cu statele Bulgaria și Serbia la sud.Suprafața județului reprezintă 2,1% din suprafața țării.

Potrivit statisticilor obținute în urma Recensământului din 2011, populația stabilă a județului totalizează 265.390 de locuitori. În municipii și orașe (Drobeta Turnu Severin, Orșova, Baia de Aramă, Strehaia, Vânju Mare) locuiesc 124.224 de persoane, reprezentând 46,8% din totalul populației. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 249.766 de persoane, din care s-au declarat români 236.908, de etnie romă — 10.919, sârbi — 996, cehi — 466, maghiari — 153, germani — 151, iar restul alte etnii.

Relieful județului, format din munți, podișuri și câmpie, se desfășoară sub forma unui amfiteatru dispus în trepte, ce coboară dinspre nord-vest spre sud-est. Cea mai înaltă treaptă este alcătuită din munții Mehedinți și Cernei, treapta de mijloc cuprinde podișul Mehedinți, dealurile Motrului și câmpia înaltă a Bălăciței, iar cea mai joasă treaptă, Câmpia Blahniței, cuprinde terasele Dunării și văile largi ale Drincei și Blahniței. Prezența unor depresiuni, precum Baia de Aramă, Comănești — Halânga sau cea de tip subcarpatic Topolnița, precum și a unor văi largi au oferit condiții adecvate pentru așezări omenești, inclusiv în zonele înalte ale județului. Varietatea formelor de relief asigură o structură echilibrată de folosință pentru întreaga suprafață a județului.

Cel mai important curs de apă este Dunărea, care marchează hotarul natural al județului, pe o lungime de 192 km. Râurile Cerna, Bahna, Topolnița, Blahnița și Drincea se varsă în Dunăre pe teritoriul județului. În partea de nord-est se întinde bazinul râului Motru, cu afluenții Coșuștea și Hușnița.

Clima din Mehedinți este temperat-continentală, cu influențe mediteraneene în zona Cazanele Dunării și a municipiului reședință de județ.

Podul de la sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier face legătura rutieră dintre Drobeta-Turnu Severin și diferite orașe europene. Totodată, darea în folosință a Canalului Rin — Main — Dunăre, în 1992, a pus reședința județului în contact direct cu toate orașele riverane, de la Marea Neagră și până la Marea Nordului. 

Din Drobeta Turnu Severin pornesc majoritatea traseelor turistice din zonă. Pe drumul cu numeroase viaducte, ce leagă Drobeta Turnu Severin de Orșova, lung de 25 de km, se află Mănăstirea Vodița (atestată în 1371) și hidrocentrala Porțile de Fier I. Orașul Orșova este așezat pe malurile râului Cerna, asemenea unui amfiteatru.

Lista ariilor naturale protejate din județul Mehedinți cuprinde: rezervațiile geomorfologică Complexul carstic Ponoare, botanică Gura Văii-Vârciorova (305 ha), naturală Ponoarele, speologică Peștera lui Epuran, Peștera Topolnița, Cracul Găioara, Valea Oglănicului, Fața Virului, Bahna, Svinița, peștera de la Podul Natural, Lacul Zaton, Pădurea de liliac de la Ponoare, Dealul Vărănic, Baziaș, Cracul Crucii, Dealul Duhovnei, Cursul Dunării — Baziaș — Porțile de Fier, Lunca Vânjului, Vârful lui Stan, Pădurea Starmina, Cornetul Babelor și Cerboanei, Cornetul Piatra Încălecată, Peștera Izverna.

Cele mai importante resurse ale subsolului sunt: cărbunele, calcarul, ardezia, nisipul, apele sulfuroase.

Avantajat de poziția geografică, cu deschidere la Dunăre, județul Mehedinți are o tradiție în activitățile de comerț și transporturi navale, în special, cele de mărfuri. Pe plan economic, există capacități de producție în domeniile construcțiilor navale, producția de energie electrică (hidro și termo), prelucrare a lemnului, confecții textile, industria alimentară, extracția cărbunelui etc.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.