Muzeul „Regiunii Porților de Fier”

Divertisment

Muzeul Regiunii Porților de Fier, amplasat în str. Independenței nr. 2 din Drobeta-Turnu Severin, este un muzeu județean ce expune piese din domeniile: științele naturii (faună și floră, acvariu pentru fauna dunăreană și pești exotici), istorie – documente, arheologie (incluzând un lapidariu din epoca romană), numismatică, etnografie (port, ceramică, țesături din zonă), artă plastică românească (opere de Luchian, Petrașcu, Pallady, Tonitza, Dimitrescu, Șirato, Stoenescu, Iser, Ressu).

Adăpostit de o clădire monument istoric construită în anul 1926, muzeul a fost înființat în anul 1912 sub denumirea „Muzeul Istoric al Liceului Traian” de profesorul Al. Bărcăcilă care a dat instituției o perspectivă regională, ce îngloba, sub aspect istoric, geografic și etnografic, zona Mehedințiului și a clisurii Dunării.

Timp de aproape un deceniu și jumătate, muzeul a funcționat la Liceul Traian, colecțiile sale fiind constituite și îmbogățite prin săpăturile și cercetările lui Alexandru Bărcăcilă la Castrul Drobeta și Cetatea Severinului. În anul 1926 s-a mutat într-o clădire nouă construită lângă castrul roman, și a primit denumirea de „Muzeul de istorie și etnografie din Turnu Severin”. Treptat și-a lărgit arealul de cercetare, iar din anul 1945 a fost numit „Muzeul Regiunii Porților de Fier”. 

În forma actuală a fost inaugurat la 15 mai 1972 având două secții, de istorie-arheologie și științele naturii, cu un acvariu în care sunt prezentate specii de pești dunăreni. Acestor secții li s-au adăugat ulterior secția de artă contemporană (amenajată între anii 1975-1976 în casa Sabetay), secția de etnografie (finalizată în primăvara anului 1982) și laboratorul de conservare, apoi secția relații publice, marketing cultural și pedagogie muzeală.

Secția de Istorie-Arheologie își prezintă exponatele în nouă săli: Preistorie — vestigiile vieții materiale și spirituale din cultura Schela Cladovei, Civilizația geto-dacică, Războaiele daco-romane, Monumente antice romane (podul de la Drobeta din anii 103 — 105), Viața spirituală la Drobeta, Istorie medievală, Epoca modernă, Artă feudală românească și Epoca contemporană. Muzeul se poate lăuda cu dovezile existenței celei mai vechi așezări umane stabile din Europa, cu o vechime de 10.000 de ani, aparținând culturii Schela Cladovei, dar și piese de ceramică locală din neolitic și arme din epoca bronzului, respectiv a fierului. 

Colecția Secției de științele naturii este expusă în patru săli și acvariu și prezintă: condițiile fizice și geografice ale Defileului Porțile de Fier (Sala I), flora și fauna terestră a Defileului Porțile de Fier (Sala II), ihtiofauna dunăreană a lacului de acumulare Porțile de Fier (acvariul), flora și fauna specifică mediului acvatic din zona Porțile de Fier (Sala III), aspecte legate de cosmogonie, apariția vieții pe Pământ, dovezi paleontologice, originea și evoluția omului (Sala IV). Pot fi văzute aici de la speciile de pești ce pot fi pescuiți în acest sector al Dunării — somnul, știuca, șalăul, carasul, crapul, cega, la speciile de păsări și mamifere care trăiesc în zona Mehedinți — pescărușul, vidra, rața sălbatică, ariciul, râsul (lynx), pisica sălbatică, bursucul, potârnichea, broasca țestoasă, lăstunul, vipera cu corn. 

Secția de Artă a muzeului se află într-o clădire monument istoric datând din anul 1890, ce are în interior decoruri în stucaturi baroce, lambriuri sculptate în lemn de stejar cu frize aurite, picturi murale, candelabre lucrate din bronz aurit și cristal de Veneția, mozaicuri de oglinzi și vitralii mobilier baroc, stil Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea, sobe de teracotă italiană, luminatoare cu vitralii. Aceasta adăpostește colecții cu sute de lucrări ale pictorilor, sculptorilor și graficienilor Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Anghel, Sava Henția, Mișu Popp, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Teodor Pallady, Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Francisc Șirato, Iosif Iser, Camil Ressu, Aurel Băeșu, Jean Alexandru Steriadi, Samuel Mutzner, Rudolf Schwaitzer-Cumpănă, Ion Theodorescu Sion, Vasile Popescu, Ștefan Popescu, Petre Iorgulescu-Yor, Victor Brauner, Hans Herman, Alexandru Ciucurencu, Ion Țuculescu, Ion Irimescu, Ion Jalea și Corneliu Baba. Acestor valori patrimoniale li se adaugă în jur de 100 de lucrări ale artistului mehedințean Dumitru Ghiață, la care se adaugă zeci de icoane și obiecte de artă decorativă religioasă și brâncovenească. 

Secția de etnografie și artă populară dispune de un patrimoniu prețios și bogat, valoros din punct de vedere documentar. Expoziția de bază prezintă în primul rând aspecte ale civilizației rurale în Mehedinți și în zona Porțile de Fier: scoarțe oltenești țesute la război, costume populare, vase ceramice, dar și camere întregi decorate în stilul unei case tradiționale din zona Olteniei, la granița cu Banatul. 

Muzeul Regiunii Porților de Fier este singurul muzeu amplasat într-un adevărat parc arheologic — de circa cinci hectare — în aria căruia se află vestigii ale castrului Drobeta, podului construit de Apollodor din Damasc, thermelor romane, amfiteatrului roman, fortificației poligonale feudale și ale bisericii medievale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.